Objavljeno: 17. 04. 2024 - 7:05

Danas, 16. travnja 2024. godine, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić, predsjednik Obrtničke komore Primorsko-goranske županije dr.sc. Emil Priskić i potpredsjednik Obrtničke komore Primorsko-goranske županije Ivica Zbašnik predstavili su novu web stranicu koja pruža mogućnost anonimne prijave neregistriranog rada.

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Obrtničke komore Istarske županije i Obrtnička komora Ličko-senjske županije sastavnice su jedinstvenog komorskog sustava na čelu sa Hrvatskom obrtničkom komorom i teritorijalno pokrivaju područje Primorsko-goranske županije,  Istarske županije te Ličko-senjske županije.

Na dan 29. veljače 2024. godine, Obrtnička komora Primorsko-goranske županije broji 10.681 aktivnih obrta, Obrtnička komora Istarske županije 9.761 aktivnih obrta, dok Obrtnička komora Ličko-senjske županije ima 1.291 aktivni obrt. Na razini Republike Hrvatske, Hrvatska obrtnička komora bilježi ukupno 114.058 aktivnih obrta.

Obrtništvo predstavlja jedan od najbrojnijih gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj, s ukupno 213.652 zaposlenih kod obrtnika, što pokazuje snagu i važnost obrtničkog sektora. Upravo u svrhu promicanja i zaštite zajedničkih interesa obrtništva te borbe protiv dugogodišnjih problema nelojalne konkurencije i neregistriranog rada, Obrtničke komore Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije pokrenule su mogućnost anonimne prijave neregistriranog rada, poznatog kao “rad na crno”. Siva ekonomija predstavlja izrazito veliki problem, posebice za male poduzetnike i obrtnike, a njezin se udio u Republici Hrvatskoj u posljednjih 20 godina penjao i iznad 30% BDP-a. Implementacijom ovakvog sustava za anonimne prijave, Komore žele smanjiti broj onih koji obavljaju neregistrirane aktivnosti, što na kraju pomaže u stabilizaciji tržišta i pruža bolje uvjete za sve obrtnike.

Prijavu od danas može podnijeti svaka osoba, neovisno o tome je li sama obrtnik ili ne, putem web stranice http://www.radnacrno.hr, a Komore će zaprimljene prijave u najkraćem roku proslijediti nadležnom Državnom inspektoratu na daljnje postupanje. Ističe se da je prijava potpuno anonimna te da Komore nemaju uvid u osobne podatke prijavitelja. Osim toga, i dalje postoji i mogućnost izravne prijave Državnom inspektoratu Republike Hrvatske putem obrasca dostupnog na linku: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83.

Izvor; okpgz.hr

  Novosti - Sve