Objavljeno: 17. 04. 2024 - 7:08

Skupština Hrvatske obrtnička komore na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na dohodak donijela je Odluku o dopuštenoj visini kala, rastepa i loma u ugostiteljstvu čime prestaje vrijediti stara odluka iz 2004 godine. Novom odlukom je za veći broj dobara uvećana dopuštena visina manjka (izražena kao % po bruto/kg), čime se olakšava poslovanje obrtnika u ugostiteljstvu. Na popis za dopušteni manjak dodane su nove namirnice i revidirani su maksimalno dopušteni gubici za već uvrštene namirnice, a najvažnija promjena je da je i za piće propisana dopuštena visina gubitaka u skladištu i u ugostiteljskom objektu.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama br. 39/2024.

Ovom odlukom, na temelju iskustava struke, za fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost na temelju Zakona o obrtu i posebnih propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost utvrđuje se najviša dopuštena visina manjka nastalog po osnovi kala, rastepa, kvara i loma, a manjkovi dobara, nastali u obavljanju ugostiteljske djelatnosti u obrtu po osnovi kala, rastepa, kvara i loma do visine utvrđene ovom Odlukom ne podliježu oporezivanju sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost i propisima o oporezivanju dohotka.

Novost je i da se ovom Odlukom visina manjka kala, rastepa, kvara i loma za proizvode koji nisu navedeni u ovoj Odluci, također može priznati sukladno općem aktu obrtnika kojim su utvrđene stope na temelju prijašnjih iskustvenih spoznaja.

Odluku je moguće preuzeti slijedom na link:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_04_39_718.html

S poštovanjem,

Odjel za organizaciju rada cehova HOK-a

  Novosti - Sve